Opposition Players named Emery


PlayerNameOpponentsFirst SeasonLast Season
EmerySOUTHEND UTD1908-091914-15
EmeryNORTHAMPTON TOWN1919-201919-20
EmeryGRAVESEND UTD1944-451944-45